Dự án OTS

Giải pháp vượt trội về truy xuất nguồn gốc nông sản.

Giới thiệu

img ots1

- Với sự phát triển đa chiều thông tin của xã hội hiện đại, vấn đề nông sản sạch ngày càng trở thành vấn đề cấp thiết.
- Để góp phần giải quyết vấn đề này, Aztek đã đưa ra một giải pháp vượt trội về truy xuất nguồn gốc nông sản (Origin Tracking Service – OTS) với các mục tiêu chính như sau.

Phân tích yêu cầu khách hàng

Giúp người tiêu dùng dễ dàng

• Truy xuất các thông tin về nguồn gốc của nông sản (đơn vị cung cấp, ngày thu hoạch, nơi thu hoạch, vị trí chính xác của sản phẩm nông sản, thông tin về quá trình phát triển của cây trồng…)
• Truy xuất quá trình vận chuyển của sản phẩm (thời gian vận chuyển, lộ trình của sản phẩm tử lúc thu hoạch đến lúc đến tay người tiêu dùng)
• Truy xuất thông tin các đơn vị phân phối nông sản (tên, vị trí của đơn vị phân phối, thời gian nhập kho lưu kho)

Giúp nhà sản xuất giới thiệu mình đến người tiêu dùng

• Thông qua hệ thống tem in logo của chính mình
• Thông qua thông tin được lưu trữ trên sản phẩm

Giúp các nhà phân phối dễ dàng quản lý nguồn hàng

• Với đầy đủ các thông tin về ngày sản xuất, đơn vị sản xuất
• Với phản hồi về chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất từ người tiêu dùng

img ots2

Mục tiêu và nhiệm vụ của OTS

Mục tiêu

• Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào thói quen tiêu dùng.
• Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
• Bảo vệ thương hiệu của nhà sản xuất.
• Hỗ trợ việc quản lý chất lượng sản phẩm cho nhà cung cấp.
• Xây dựng kênh giao tiếp giữa người sử dụng và nhà sản xuất

Nhiệm vụ

• Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
• Xây dựng hệ thống phần mềm đồng bộ
• Cung cấp các Dịch vụ truy xuất thông tin mức độ cao cho người tiêu dùng
• Kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng

Giải pháp phần mềm

ots

Từ góc nhìn về tính năng, Azteam phân tích và tìm kiếm những công nghệ phù hợp để áp dụng vào việc thực hiện.

  • Php
  • Javascript , Html
  • MySQL
  • Ckeditor

Tài liệu