Dự án Dizi

Hệ thống cung cấp các chức năng liên quan đến thẻ cào.

Giới thiệu

img dizi1

- Hệ thống cung cấp các chức năng liên quan đến thẻ cào, mã quà tặng, quy trình thanh toán khi đặt mua và chuyển đến cổng thanh toán của các nhà phân phối tương ứng. Bên cạnh đó cho phép quản lý nhiều công ty sử dụng các chức năng này.
- Với hình thức giao dịch trực tuyến, tất cả các giao dịch đều được đảm bảo an toàn với các cổng thanh toán và các ngân hàng liên kết với Dizi.

Phân tích yêu cầu khách hàng

- Tổ chức nhiều công ty, với các quyền hạn khác nhau.
- Tạo các sự kiện, mã quà tặng sử dụng cho các công ty.
- Có thể tùy chọn template (bản mẫu) cho mỗi sự kiện.
- Quản lý giao dịch chặt chẽ. img dizi2

Hệ thống quản lý

- Quản lý mã thẻ.
- Quản lý nhà cung cấp.
- Quản lý cổng kết nối.
- Quản lý khách hàng.
- Lịch sử mua và bán hàng

Giải pháp phần mềm

dizi4

www.cms.dizi.vn

Từ góc nhìn về tính năng, Azteam phân tích và tìm kiếm những công nghệ phù hợp để áp dụng vào việc thực hiện.

  • Cakephp 3
  • Javascript , Html
  • MySQL
  • Ckeditor

Tài liệu