Dự án Customer Care

Quản lý sản phẩm và chăm sóc khách hàng.

Giới thiệu

ccp1

- Quản lý sản phẩm thống kê lượng hàng bán ra.
- Theo dõi đơn hàng, phân tích khách hàng tiềm năng.

Phân tích yêu cầu khách hàng

ccp2

- Quản lý danh sách sản phẩm theo nhà cung cấp.
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Tạo và xuất đơn hàng cho khách hàng.
- Thống kê sản phẩm mua nhiều, khách hàng mua nhiều theo từng tháng, từng quý, từng năm.

Chức năng phần mềm

- Quản lý sản phẩm và nhà cung cấp sản phẩm.
- Quản lý khách hàng.
- Quản lý đơn hàng và gửi mail.
- Thống kê và xuất báo cáo.

Giải pháp phần mềm

ccp4

www......ccp.vn

Từ góc nhìn về tính năng, Azteam phân tích và tìm kiếm những công nghệ phù hợp để áp dụng vào việc thực hiện.

  • Java (Spring framework)
  • Yii (2.0)
  • PHP (5.6.0)
  • Cloud (Centos RHEL)
  • MongoDB (3.4)
  • OpenSource

Tài liệu