Dự án IKY GPS

Theo dõi hành trình của xe máy có gắn thiết bị iky device.

Giới thiệu

img iky

- Ứng dụng giám sát,truy xuất lịch sử hành trình.
- Theo dõi lịch sử hành trình xe máy thông qua website máy tính hoặc bằng điện thoại thông minh.

Phân tích yêu cầu khách hàng

img iky

- Hiển thị danh sách xe và tổng số xe.
- Người dùng tìm kiếm xe theo biển số, trạng thái, người sở hữu.
- Mặc định sẽ chọn xe đầu tiên và hiển thị các xe khác xung quanh trong vòng bán kính 5km.
- Chọn xe trên bản đồ hoặc danh sách để kiểm tra trạng thái xe.
- Chọn xe và xem nhanh lịch sử hành trình.
- Chọn xe kiểm tra kết nối và điều khiển bật/tắt máy, khóa bảo vệ, nạp tiền vào sim gắn vào thiết bị (để nhận dữ liệu hành trình) bằng sdt, kiểm tra số dư.

Chức năng phần mềm

img iky

- Theo dõi hành trình của xe máy có gắn thiết bị iky device v2 của công ty CP công nghệ tiện ích thông minh IKY.VN.
- Giám sát hành trình của con cái hoặc người thân thông qua google maps.
- Truy xuất lịch sử hành trình xe máy sở hữu trong 30 này.
- Điều khiển xe máy thông qua hệ thống website và ứng dụng thông minh trên điện thoại.

Giải pháp phần mềm

img iky

www.tracking.iky.vn

Từ góc nhìn về tính năng, Azteam phân tích và tìm kiếm những công nghệ phù hợp để áp dụng vào việc thực hiện.

  • Java (Spring framework)
  • Yii (2.0)
  • PHP (5.6.0)
  • Cloud (Centos RHEL)
  • MongoDB (3.4)
  • OpenSource

Tài liệu