Dự án SAMS

Quản lý trang trại.

Bài toán đặt ra

img sams

- Quy mô ngày càng mở rộng, số lượng nông dân, số lượng thửa ruộng, sản lượng gia tăng,
- Nguồn nhân lực quản lý nông trường đang phải dùng phương pháp thủ công,
- Nhiều thông tin dẫn đến hồ sơ chồng chất rất khó kiểm soát,
- Theo dõi quá trình chăm sóc cây trồng qua từng giai đoạn phát triển,
- Quản lý trực tuyến nhân viên, hồ sơ nông dân, vật tư nông nghiệp, theo dõi nông trường và báo cáo từ các chi nhánh,
- Dữ liệu đồng bộ giữa các chi nhánh, truy cập dữ liệu nhanh chóng từ bất kỳ nơi nào hoặc lúc nào.

Giải pháp AzTek cung cấp

1. Toàn diện

Giải pháp phần mềm quản lý và theo dõi quá trình chăm sóc/hỗ trợ quản lý nguyên liệu đầu vào toàn diện.

2. Hệ thống

Hệ thống có nhiều tính năng ưu việt giúp doanh nghiệp có thể quản lý thông tin các nhà nông đang liên kết, các vườn trồng, quản lý kế hoạch hỗ trợ/kiểm tra, lịch làm việc, nhiệm vụ của từng nhân viên một cách dễ dàng, chính xác.

img sams2

3. Chia sẽ vị trí

Ngoài ra, tính năng chia sẻ vị trí GPS cho phép người điều hành dễ dàng nắm bắt thông tin về các nhóm kỹ sư và tình trạng hiện tại của các vườn nguyên liệu một cách đơn giản và tức thời nhất.

Lợi ích mà phần mềm quản lý trang trại mang lại

• Quản lý nhân viên.
• Quản lý kế hoạch làm việc của nhân viên.
• Quản lý hồ sơ nông dân.
• Quản lý vật tư nông nghiệp.
• Theo dõi và cập nhật tình trạng nông trường.
• Hệ thống hóa tài liệu tra cứu.
• Tự động thống kê, trích xuất báo cáo phục vụ công tác quản lý.

Giải pháp phần mềm

sams

Từ góc nhìn về tính năng, Azteam phân tích và tìm kiếm những công nghệ phù hợp để áp dụng vào việc thực hiện.

  • Angular
  • Javascript , Html
  • MySQL
  • Ckeditor

Tài liệu