Theo dõi thông tin trồng thuốc lá, thông tin của nông dân trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp.

TOBACCO SUPPORT

tabacco support

Từ thực tế

farmer

- Quy mô ngày càng mở rộng, số lượng nông dân, số lượng thửa ruộng, sản lượng gia tăng.

- Nhiều chi nhánh phát triển, nhân viên ngày càng gia tăng.

Khó khăn

kho khan

- Dữ liệu giữa các công ty chưa thống nhất.

- Nguồn nhân lực quản lý nông trường đang phải dùng phương pháp thủ công.

- Nhiều thông tin dẫn đến hồ sơ chồng chất rất khó kiểm soát.

Doanh nghiệp mong muốn

doanh nghiep mong muon

- Theo dõi quá trình chăm sóc cây trồng qua từng giai đoạn phát triển.

- Quản lý trực tuyến nhân viên, hồ sơ nông dân, vật tư nông nghiệp, theo dõi nông trường và báo cáo từ các chi nhánh

- Dữ liệu đồng bộ giữa các chi nhánh, truy cập dữ liệu nhanh chóng từ bất kỳ nơi nào hoặc lúc nào.

Giải pháp Azteam

Dựa vào mong muốn trên của Doanh Nghiệp. Azteam đã tư vấn giải pháp phần mềm bao gồm những chức năng sau :

farmer
  • Quản lý nhân viên.
  • Quản lý kế hoạch làm việc của nhân viên.
  • Quản lý hồ sơ nông dân.
  • Quản lý vật tư nông nghiệp.
  • Quản lý nông trường.
  • Theo dõi và cập nhật tình trạng nông trường.
  • Hệ thống hóa tài liệu tra cứu.
  • Tự động thống kê, trích xuất báo cáo phục vụ công tác quản lý.

Phần mềm

- Giải pháp phần mềm quản lý và theo dõi quá trình chăm sóc/hỗ trợ quản lý nguyên liệu đầu vào toàn diện.

- Hệ thống có nhiều tính năng ưu việt giúp doanh nghiệp có thể quản lý thông tin các nhà nông đang liên kết, các vườn trồng, quản lý kế hoạch hỗ trợ/kiểm tra, lịch làm việc, nhiệm vụ của từng nhân viên một cách dễ dàng, chính xác.

- Ngoài ra, tính năng chia sẻ vị trí GPS cho phép người điều hành dễ dàng nắm bắt thông tin về các nhóm kỹ sư và tình trạng hiện tại của các vườn nguyên liệu một cách đơn giản và tức thời nhất.

Tài liệu